Náš tým

Ing. Radka Loučková Kotasová

Radka Loučková Kotasová

Profesní znalosti a zkušenosti

 • znalosti v oblasti procedur a projektových postupů operačních programů a strukturálních fondů EU
 • orientace v politické a ekonomické situaci regionu, znalosti z oblasti regionálního rozvoje a přeshraniční spolupráce
 • znalosti v oblasti regionální problematiky na území Libereckého kraje a Euroregionu Nisa
 • orientace v zahraničních a tuzemských dotačních titulech pro Českou republiku
 • konzultační služby, příprava projektů pro národní a evropské zdroje financování
 • příprava Studií proveditelnosti, Cost-benefit analýzy, Studií ekonomického hodnocení projektu a dalších nezbytných součástí žádostí o finanční podporu projektů
 • příprava a realizace výběrových řízení
 • projektový management – řízení a administrace projektů evropských dotačních programů, programů příhraniční spolupráce a tuzemských dotačních zdrojů
 • projektová manažerka (praxe 15 let)

Ing. Zdeněk Meier

Zdeněk Meier

Profesní znalosti a zkušenosti

 • mnohaleté zkušenosti z realizace veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dle zásad rovného zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace
 • příprava Studií o ekonomickém hodnocení projektů
 • znalosti přípravy a administrace žádostí o projekty z různých dotačních titulů
 • poradenství v oblasti projektů EU
 • mnohaletý člen projektových týmů v různých pozicích
 • projektový manažer a administrátor veřejných zakázek (praxe 5 let)