O společnosti

Společnost REGIOPLAN, s.r.o. vstoupila na trh v roce 2004. Navázala tak na zkušenosti její zakladatelky Ing. Radky Loučkové Kotasové, která se projektovým poradenstvím v oblasti získávání dotací z evropských zdrojů zabývá od r. 1998, kdy pracovala v Agentuře regionálního rozvoje ARR – Nisa, s.r.o. Hlavními činnostmi společnosti jsou služby spojené s dotačním managementem a realizací veřejných zakázek.

Název firmy: REGIOPLAN s.r.o.
IČ: 254 82 149
DIČ: CZ 254 82 149
Sídlo firmy: Hostivítova 976, Liberec 14, 460 14 Liberec
Jednatel a osoba pověřená k podpisu smluv: Ing. Radka Loučková Kotasová
Společníci: Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Zdeněk Meier
Kontakt a doručovací adresa: Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1
E-mail: r.kotasova@regioplan.cz, z.meier@regioplan.cz
Mobilní tel.: +420 776 172 831 (R. Loučková Kotasová)
+420 603 496 710 (Z. Meier)

Co nabízíme

Společnost nabízí služby a poradenskou činnost v následujících oblastech:

  • projektová příprava pro evropské a tuzemské finanční zdroje v souvislosti s rozvojem regionu, a to jak pro města a obce, tak pro komerční sféru
  • poradenská a konzultační činnost spojená s celým procesem tvorby projektu, jeho předkládáním a následnou realizací, včetně přípravy a provedení výběrového řízení
  • vyhledávání dotačních zdrojů pro jednotlivé projekty se zohledněním podmínek, typu žadatele a aktuálního stavu Výzev jednotlivých dotačních programů…, na míru žadateli
  • projektový management – řízení a monitoring průběhu projektů včetně ukončení a vyúčtování
  • metodická a podpůrná činnost při zpracování Strategických dokumentů
  • výběrová řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidel poskytovatelů dotace - hlavní dotační zdroje ROP, OPŽP, IOP, OPVaK, PRV, OPPS, OPPI

Pro každé konkrétní zadání firma vytváří expertní týmy „na míru“ té které zakázky, spolupracuje s týmem kolegů, kteří v případě potřeby zaštiťují dílčí služby.