Soukromý sektor

REGIOPLAN s.r.o. nabízí malým a středním podnikatelům poradenství v těchto oblastech:

  • vyhledání programu finanční podpory pro realizaci jejich záměrů a rozvoj jejich podnikání
  • pomoc při vyhledání partnerských subjektů (ve spolupráci s hospodářskými komorami a profesními svazy)
  • zpracování dokumentace k žádosti o finanční podporu pro uvažovaný rozvojový záměr, předběžné projednání této žádosti se zástupci odpovědné instituce a zapracování eventuálních připomínek
  • asistenci při uzavírání smlouvy o poskytnutí finanční podpory
  • asistenci během realizace rozvojového podnikatelského záměru a vedení příslušné administrativy podle požadavků dotačního programu
  • asistenci při zpracování závěrečného vyhodnocení